Bảo mật thông tin

Công ty giải trí rượu vang RVT Wines cam kết luôn luôn bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng thông tin trên trang web www.rvtwine.com của chúng tôi. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được nêu ra dưới đây thể hiện những cam kết của RVT Wines trong việc thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trang www.rvtwine.com. Khi sử dụng các dịch vụ của website này, quý khách đã đồng ý với những điều khoản được ghi dưới đây. Những điều khoản mà không được đề cập đến trong mục này sẽ được hiểu theo quy định trong phần điều khoản sử dụng.

chinh-sach-bao-mat-rvt

Cách thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi

RVT Wines thu thập thông tin của người sử dụng từ các nguồn sau:

Thông tin đăng ký dịch vụ: Mẫu form đăng ký sử dụng dịch vụ của website chúng tôi gửi đến và yêu cầu khách hàng điền thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ, email, v.v). Chúng tôi sử dụng những thông tin này để giao dịch cũng như chăm sóc với quý khách hàng.

RVT Wines sẽ không tiết lộ những thông tin này cho bất kỳ cá nhân hay bên thứ ba nào, trừ những trường hợp được ghi dưới đây.

RVT Wines sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng vào việc:

Đăng trên website www.rvtwine.com

Tất cả mọi thông tin mà người sử dụng gửi đến chúng tôi bằng cách điền vào mẫu đăng ký nhằm trở thành khách hàng sẽ nhận được các thông tin sau đây: thông tin giới thiệu công ty, sản phẩm, giao thương, địa chỉ… sẽ được đăng công khai và bất kỳ người sử dụng nào cũng có thể xem.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng việc đó là cần thiết để nhận dạng, liên lạc hay điều tra một cá nhân nào đó phạm pháp hay bị nghi ngờ phạm pháp; hoặc gây tổn hại cho quyền lợi của chúng tôi và những người khác.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng mà không thông báo trước để trả lời các yêu cầu của pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền.

Các biện pháp an ninh

Độ bảo mật của việc truyền thông tin qua mạng Internet hay mạng không dây không thể đảm bảo 100%. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể nỗ lực tối đa để bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng thông qua những công cụ bảo mật chất lượng cao.

Các khách hàng phải gửi thông tin cho chúng tôi để đưa lên, xem, và thay đổi các thông tin của mình.

Thay đổi chính sách

RVT Wines có thể sửa đổi chính sách theo thời gian. (Nếu sự thay đổi đó có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi trên website.) Đối với các thay đổi có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các khách hàng, chúng tôi sẽ đăng trên mục Tin tức (hoặc Thông báo).

Nếu quý khách không đồng ý với sự thay đổi trong chính sách, xin vui lòng gửi thư cho chúng tôi. Quý khách có thể yêu cầu xóa những thông tin mà trước đây quý khách gửi lên website www.rvtwine.com của chúng tôi

Mỗi thành viên đều có quyền và nghĩa vụ đóng góp ý kiến cho bản chính sách này. RVT Wines sẽ có trách nhiệm xem xét và tiếp thu các ý kiến đó.